ID  KANCELARIA PRAWNO-PATENTOWA

RZECZNICY PATENTOWI DOBKOWSKA IWANIUK

SPÓŁKA PARTNERSKA

 

/             KANCELARIA             /   RZECZNICY PATENTOWI   /             USŁUGI             /             KONTAKT             /

 

P1020252 ksiazka ksiazki P1020253 P1020258

 

 

 

 

 

 

 

Kancelaria Prawno-Patentowa

Rzecznicy Patentowi

Dobkowska Iwaniuk

Spółka Partnerska

ul. Rycerska 79

15-157 Białystok

 

tel./fax. +48 85 67 63 312

Kancelaria Prawno- Patentowa oferuje kompleksowe usługi, w ramach procedur krajowych i zagranicznych, w sprawach własności przemysłowej i intelektualnej.

 

Zajmujemy się uzyskiwaniem ochrony w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i domen internetowych.

 

Reprezentujemy naszych klientów przed Urzędem Patentowym RP, polskimi sądami administracyjnymi i powszechnymi, organami administracji celnej, Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w Monachium, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (EUIPO) w Alicante, Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie w sprawach przedmiotów własności przemysłowej.

 

Kancelaria objęta jest ubezpieczeniem obowiązkowym od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu rzecznika patentowego.

 

email: danuta.dobkowska@dobkowska-iwaniuk.pl           email: krzysztof.dobkowski@dobkowska-iwaniuk.pl               email: agnieszka.iwaniuk@dobkowska-iwaniuk.pl