ID  KANCELARIA PRAWNO-PATENTOWA

RZECZNICY PATENTOWI DOBKOWSKA IWANIUK

SPÓŁKA PARTNERSKA

 

/             KANCELARIA             /   RZECZNICY PATENTOWI   /             USŁUGI             /             KONTAKT             /

 

P1020252 ksiazka ksiazki P1020253 P1020258

 

 

 

 

 

 

 

Kancelaria Prawno-Patentowa

Rzecznicy Patentowi

Dobkowska Iwaniuk

Spółka Partnerska

ul. Rycerska 79

15-157 Białystok

 

tel./fax. +48 85 67 63 312

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie:

 • uzyskiwania, zachowania, wykonywania oraz dochodzenia praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, a w szczególności:
  - wynalazków
  - wzorów użytkowych
  - wzorów przemysłowych
  - znaków towarowych
  - znaków usługowych
  - oznaczeń geograficznych
 • reprezentowania klientów przed Urzędem Patentowym RP
 • reprezentowania klientów przed zagranicznymi Urzędami Patentowymi w sprawach dotyczących:
  - międzynarodowych zgłoszeń patentowych PCT
  - europejskich zgłoszeń patentowych
  - międzynarodowej rejestracji znaków towarowych
 • zgłaszania i prowadzenia postępowań przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (Hiszpania) w sprawach dotyczących:
  - wspólnotowego znaku towarowego
  - wspólnotowego wzoru przemysłowego
 • umów z zakresu własności przemysłowej
 • badań patentowych, badań znaków towarowych

·       postępowania i dochodzenia roszczeń w sprawach o naruszenie praw wyłącznych, praw autorskich i nieuczciwej konkurencji

 • reprezentowania klientów przed sądami i organami celnymi w sprawach własności przemysłowej

·       opinii i porad w sprawach własności przemysłowej.

email: danuta.dobkowska@dobkowska-iwaniuk.pl           email: krzysztof.dobkowski@dobkowska-iwaniuk.pl               email: agnieszka.iwaniuk@dobkowska-iwaniuk.pl