ID  KANCELARIA PRAWNO-PATENTOWA

RZECZNICY PATENTOWI DOBKOWSKA IWANIUK

SPÓŁKA PARTNERSKA

 

/             KANCELARIA             /   RZECZNICY PATENTOWI   /             USŁUGI             /             KONTAKT             /

 

P1020252 ksiazka ksiazki P1020253 P1020258

 

 

 

 

 

 

 

Kancelaria Prawno-Patentowa

Rzecznicy Patentowi

Dobkowska Iwaniuk

Spółka Partnerska

ul. Rycerska 79

15-157 Białystok

 

tel./fax. +48 85 67 63 312

 

Danuta Dobkowska

·       rzecznik patentowy, wspólnik

·       europejski rzecznik patentowy- wpisana na listę europejskich rzeczników patentowych prowadzoną przez Europejski Urząd Patentowy

·       zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem  Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (EUIPO) w Alicante (Hiszpania)

Agnieszka Iwaniuk

·       rzecznik patentowy, wspólnik

·       radca prawny

·       zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem  Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (EUIPO) w Alicante (Hiszpania)

Krzysztof Dobkowski

·       rzecznik patentowy

·       zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem  Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (EUIPO) w Alicante (Hiszpania)

 

email: danuta.dobkowska@dobkowska-iwaniuk.pl           email: krzysztof.dobkowski@dobkowska-iwaniuk.pl               email: agnieszka.iwaniuk@dobkowska-iwaniuk.pl